П о л і т и к а   к о н ф і д е н ц і й н о с т і  

GRATA International піклується про конфіденційність і безпечність Ваших персональних даних, оскільки Ваша довіра становить для нас найвищу цінність.

 

GRATA International використовує провідні методи забезпечення захисту інформації, яку ми отримуємо від Вас. Пропонуємо ознайомитися з нашою Політикою конфіденційності, в якій ви дізнаєтесь, як ми збираємо, обробляємо, зберігаємо, передаємо і ліквідуємо персональні дані.

 

В Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

 

 • «асоціація  GRATA International» (надалі – « GRATA International») – глобальна мережа незалежних юридичних фірм (надалі – «Учасник»), які надають юридичні послуги під єдиним брендом  GRATA International або GRATA;
 • «персональні дані» - відомості, які стосуються визначеного чи визначуваного на їх основі суб’єкту персональних даних, зафіксовані на електронному, паперовому і (або) іншому матеріальному носії. Персональні дані, зокрема, включають: ім’я суб’єкту персональних даних, його ідентифікаційний номер, інформація про місце проживання або знаходження, онлайн-ідентифікатор, електронну адресу, номер телефону, мобільний телефон, адресу та інші дані включно;
 • «суб’єкт» - фізична особа, якого стосуються персональні дані;
 • «компанія» - індивідуальний підприємець, юридична особа, держава або державний орган, який здійснює взаємодію з учасником  GRATA International, в тому числі клієнт, якому Учасник надає або може надавати  послуги;
 • «суб’єкт, пов'язаний з компанією» - фізична особа, яка є засновником (учасником) компанії, її працівником, особою, яка обслуговує компанію на основі цивільно-правового договору, а також іншою особою, з якою компанія здійснювала, здійснює або може здійснювати взаємодію;
 • «обробка персональних даних» - дії, спрямовані на накопичення, запис, систематизацію, структурування, зберігання, зміну, доповнення, використання, вивчення, поширення та іншу передачу, знеособлення, відновлення, групування або комбінування, блокування та знищення персональних даних;
 • «право, що застосовується» - право, яке належить застосуванню на території держави, на якій здійснюються збір і/або обробка персональних даних.

GRATA International може здійснювати збір персональних даних із наступних джерел:

 

 • Від суб’єктів, які надають свої персональні дані представникам  GRATA International в усній формі, в документах на паперових носіях, в електронних документах, електронних повідомленнях, у формах зворотного зв’язку, опублікованих на офіційному сайті  GRATA International (www.gratanet.com), іншими способами, безпосередньо або через своїх представників;
 • Від представників компаній, які надають персональні дані суб’єктів, пов’язаних з компаніями, представникам GRATA International в усній формі, в документах на паперових носіях, в електронних документах, електронних повідомленнях, у формах зворотного зв’язку, опублікованих на офіційному сайті  GRATA International (www.gratanet.com), іншими способами;
 • В результаті відстежування за допомогою файлів  cookies дій суб’єктів у мережі інтернет;
 • Із загальновідомих джерел;
 • З державних інформаційних систем у порядку та на умовах, передбачених правом, що застосовується.
 • GRATA International здійснює збір і обробку персональних даних, які стосуються певних суб’єктів, у наступних цілях:
 • Надання компанії, з якою пов’язані суб’єкти, інформацію про послуги учасника і умови їх надання, у тому числі надання комерційних пропозицій, запрошень на семінари та інші заходи, організовані з участю  GRATA International;
 • Надання компанії, з якою пов’язані суб’єкти, інформацію про зміни в законодавстві і тенденціях у практиці його застосування, а також статей, оглядів та інших матеріалів інформаційного і/або аналітичного характеру в галузі права, в яких, з точки зору  GRATA International , компанія може зацікавитися;
 • Надання послуг компанії або пов’язаним з нею суб’єктам;
 • Проведення між компанією (пов’язаним з нею суб’єктом) і  GRATA International переговорів, пов’язаних з наданням учасником своїх послуг компанії (пов’язаним з нею суб’єктам);
 • Покращення якості послуг, що надаються учасником компанії і/або пов’язаним з нею суб’єктам;
 • Для цілей, встановлених правом, що застосовується, зокрема, якщо збір і обробка персональних даних необхідні для виконання зобов’язань учасника, передбачених правом, що застосовується, здійснення діяльності правоохоронних органів, судів і виконавчого виробництва, в тому числі і для захисту прав і законних інтересів учасників.

Збір і обробка персональних даних допускаються без згоди суб’єкту, якщо вони необхідні:

 

 • Для виконання контракту, укладеного між суб’єктом і учасником, або якщо учасник за запитом суб’єкта вживає заходів, необхідних для укладення контракту;
 • Для виконання учасником свого зобов’язання, передбаченого законодавством;
 • Для захисту істотних інтересів суб’єкта або іншої фізичної особи;
 • Для захисту прав або законних інтересів  GRATA International або іншої особи, в тому числі за сприяння правоохоронних органів, судів і судових виконавців.
 • В інших випадках, встановлених правом, що застосовується.

У випадках, коли збір і обробка персональних даних без згоди суб’єкта допускаються правом, що застосовується, суб’єкт має право, посилаючись на підстави, які виникають в конкретній ситуації, у будь-який час вимагати призупинення такого збору і обробки до того часу, поки  GRATA International  не продемонструє легітимність інтересів, для захисту яких здійснюють збір і обробку.

Допускається збір і обробка персональних даних із використанням засобів автоматизації.

 Передача даних

Персональні дані, отримані одним з учасників GRATA International, можуть вільно передаватися учаснику іншої юрисдикції для обробки згідно з діючою Політикою конфіденційності.

Персональні дані, отримані учасником, який входить до  GRATA International, можуть бути передані іншій особі або державному органу для їх обробки відповідно до права, що застосовується і діючою Політикою конфіденційності, на територію будь-якої держави.

Суб’єкт може запросити копії нормативних правових актів, корпоративних правил та інших актів із захисту персональних даних  у державі, яка його цікавить, у яку  GRATA International може передавати персональні дані, за адресою  info@gratanet.com.

Транскордонна передача персональних даних  GRATA International може передавати персональні дані на територію інших держав за рішенням суду або арбітражного органу, а також будь-якого рішення адміністративного органу третьої країни і/або міжнародної організації, якщо (1) таке рішення є обов’язковим для виконання учасником відповідно до норм права, що застосовується, у тому числі міжнародних угод, що застосовуються, або (2) така передача даних допускається правом, що застосовується і здійснюється із дотриманням його вимог.

 

GRATA International може здійснювати транскордонну передачу персональних даних для цілей, перерахованих в пункті 3 цієї політики, а також у наступних випадках:

 • Якщо передача персональних даних вимагається для виконання договору за запитом суб’єкта або договірних заходів, а також для укладення договору або його виконання, що міститься в інтересах суб’єкта;
 • Якщо передача персональних даних вимагається для подачі позову або захисту за поданими вимогами і позовами в інтересах суб’єкту;
 • Якщо передача вимагається для того, щоб захистити життєво важливі інтереси суб’єкта, у тому випадку, коли суб’єкт фізично або юридично не може надати свою згоду;
 • Передача персональних даних здійснюється з відкритого реєстру Європейського союзу,
 • Призначеного для надання інформації необмеженому колу осіб, але тільки тією мірою, якою дотримуються умови, встановлені правом Європейського союзу.

GRATA International може здійснювати транскордонну передачу персональних даних для інших цілей та в інших випадках із згоди суб’єкта, отриманого після пояснення йому можливих ризиків, пов’язаних з такою передачею.

Зберігання персональних даних

Персональні дані, зібрані  GRATA International відповідно до цієї Політики, зберігаються і оброблюються в межах строку, протягом якого  GRATA International переслідує цілі, для яких персональні дані були зібрані.

GRATA International або особи, які надають GRATA International послуги із збереження персональних даних, здійснюють збереження персональних даних протягом періоду, необхідного для обробки персональних даних відповідно до діючої Політики конфіденційності.

Суб’єкт персональних даних має право:

Суб’єкт має право у будь-який час відкликати свою згоду на збір і/або обробку своїх персональних даних, повідомивши про відкликання електронною поштою: info@gratanet.com. Відкликання згоди не тягне незаконності обробки персональних даних, яка проводилась до отримання  GRATA International такого відкликання.

 

Суб’єкт має право вимагати у  GRATA International надання доступу до його персональних даних, зібраних відповідно до Політики конфіденційності, їх видалення, обмеження їх використання, заперечувати проти їх використання, а також вимагати передачі персональних даних іншим суб’єктам для обробки. З метою реалізації цього права суб’єкт може звернутися до  GRATA International за електронною адресою info@gratanet.com. Реалізація цього права не повинна призводити до порушення прав і законних інтересів інших людей. Суб’єкт має право оскаржити дії або бездію  GRATA International в державні органи у порядку, встановленому правом, що застосовується, у тому числі в Наглядовий орган, створений на території держави Європейського союзу, якщо це допускається правом, що застосовується.

 

Конфіденційна інформація

Ми просимо вас не надсилати і не передавати нам будь-яку конфіденційну особисту інформацію (наприклад, інформацію, пов’язану з расовим або етнічним походженням, політичними переконаннями, релігійними або іншими переконаннями, медичними, генетичними або біометричними даними, кримінальним минулим або членством в профспілці).

 

Політика захисту персональних даних неповнолітніх осіб

Користуючись сервісами і послугами учасників, які входять до складу  GRATA International Ви підтверджуєте, що досягли 16-річного віку.

Ми поважаємо недоторканність приватного життя дітей і не збираємо, не використовуємо і не розголошуємо особисту інформацію дітей молодше 16 років без згоди батьків або опікунів.

Якщо нам стане відомо, що інформація, надана або зібрана  GRATA International, є особистою інформацією дітей без попереднього отримання згоди від одного з батьків або опікуна, ми негайно вживаємо заходів для видалення такої особистої інформації.  GRATA International не несе відповідальності за збитки, надані суб’єкту в результаті обробки персональних даних, якщо під час обробки не були порушені вимоги права, що застосовується, а також, якщо збитки виникли в результаті дій з обробки персональних даних, якщо під час обробки не були порушені вимоги права, що застосовується, а також, якщо збитки виникли в результаті дій з обробки персональних даних, здійснених за вказівкою суб’єкта.

 

Внесення змін в Політику

Ця політика конфіденційності діє з моменту її публікації на офіційному сайті  GRATA International (www.gratanet.com), і всі минулі версії цієї політики конфіденційності втрачають чинність з моменту цієї публікації. Будь-які зміни, внесені до політики конфіденційності в майбутньому, будуть доступні і опубліковані на нашому сайті  сайте www.gratanet.com.

GRATA International дбайливо ставиться до персональних даних, зібраних відповідно до цієї Політики, і докладає всі зусилля і засоби для їх захисту і забезпечення безпеки відповідно до вимог права, що застосовується. Додатково захист і безпека персональних даних забезпечується програмними продуктами і найкращими постачальниками сервісних послуг. З питань захисту персональних даних можна звернутися за наступними контактними даними:  info@gratanet.com, it@gratanet.com.

 

Політика використання файлів  cookie

 

Ця політика розроблена з метою надання інформації щодо процесу збору відомостей про вас за допомогою технології «cookie» та інших технологій відстежування ваших дій при відвідуванні нашого сайту.

Файли «сookie» - це файли з невеликими об’ємом даних, які відправляються на ваш браузер з веб-сайту і зберігаються на вашому пристрої. Вони використовуються для запам’ятовування ваших побажань і налаштувань онлайн-сервісів.

 

Політика використання файлів cookie включає наступну інформацію:

 • відстежування і дані файли cookie.
 • Навіщо ми використовуємо cookie?
 • Які cookie ми використовуємо?
 • Як вимкнути cookie?
 • Контактна інформація.

 

Просимо ознайомитись з нашою Політикою конфіденційності, щоб дізнатись більше про те, як ми використовуємо ваші особисті дані.

 

Відстежування і дані файлів cookie.

Файли cookie - це файли з невеликими об’ємом даних, які можуть містити анонімний унікальний ідентифікатор. Файли cookie надсилаються на ваш браузер з веб-сайту і зберігаються на вашому пристрої. Вони використовуються для запам’ятовування ваших побажань і налаштувань онлайн-сервісів. Більш детальну інформацію про cookie-файли і про те, як вони працюють, можна знайти на  http://www.allaboutcookies.org/. Зверніть увагу, що GRATA International не має жодного відношення до All About Cookies.org, тому не несе відповідальності за їхній веб-сайт.

 

Ми також використовуємо такі технології відстежування, як теги, скрипти і пікселі для збору і відстежування інформації, а також для покращення і аналізу наших послуг.

Використання вищезазначених технологій відбувається лише за вашою згодою, вираженою через онлайн форму на нашому сайті.

 

Навіщо ми використовуємо cookie?

 • Забезпечення навігації по сайту.
 • Аналітика даних з метою покращення сервісу.
 • Генерація зведеної статистики про використання нашого сайту.
 • Для управління помилками і усунення недоліків.
 • Можливість поділитися контентом з іншими.
 • Покращення вашого досвіду використання нашого веб-сайту і цифрових послуг.

Які cookie ми використовуємо?

 

 • Сеансові cookie-файли – це тимчасові cookie -файли, які стираються, коли ви закриваєте браузер.
 • cookie -файли побажань запам’ятовують ваші налаштування і побажання, які як налаштування мови та інші налаштування.
 • cookie -файли для таргетингу дозволяють веб-сайту надсилати вам персоналізовану рекламу.

Як відключити cookie?

 

Ви можете відключити передачу файлів cookie виконавши «відмову» в запропонованій формі, або через налаштування вашого браузера:

 • Firefox: налаштування файлів cookie
 • Chrome: налаштування файлів cookie
 • Internet Explorer: налаштування файлів cookie
 • Safari: налаштування файлів cookie

При відключенні cookie, сайт може працювати некоректно!

 

Google Analytics

Ми використовуємо сервіс веб-аналітики Google Analytics для збору статистичних даних про використання нашого веб-сайту. Даний сервіс використовує файли-cookie для збору такої інформації, як ваше місце розташування, IP-адреса, інформація про пристрій, браузер, а також про вашу взаємодію з сайтом.

Ця інформація допомагає нам забезпечити максимальну сумісність на основі ваших інтересів і побажань, проаналізувати відвідуваність сайту і статистику переглядів його сторінок. Вся зібрана інформація спрямована виключно на забезпечення зручності використання сайту, а також на вдосконалення методів надання контенту.

Ви можете відключити доступ відстеження даних для Google Analytics, встановивши однойменне розширення для браузера. Для отримання додаткової інформації про політику конфіденційності Google, відвідайте веб-сторінку конфіденційності та умов Google.

 

Посилання на сторонні сайти

Цей сайт може містити посилання на сторонні сайти третіх осіб. GRATA International не несе відповідальність за використання технологій відстеження інтернет активності сторонніми сайтами.

 

Внесення змін до Політики

Всі зміни, внесені до цієї Політики відразу публікуються на цій сторінці.

З питань Політики Сookie можна звернутися за наступними контактними даними: info@gratanet.com, it@gratanet.com.